2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Car-Net ju lidh në rrjet me Volkswagen-in tuaj.

Shërbimet dhe paketat.

Shërbimet tuaja elektronike në jetën e përditshme.

Shërbime të reja, shërbime praktike dhe aplikacione ndihmëse: Kjo është bota e Car-Net. Qoftë shërbime individuale navigimi, apo lidhje e automjetit tuaj me smartfonin: Mësoni gjithçka mbi mundësitë që ofrojnë shërbimet celulare online nga Volkswagen. 

Të gjitha paketat me një shikim.

Paketa, afate, çmime dhe kushte.

 
Guide & Inform
E thjeshtë 
Guide & Inform
Plus
Security & Service
Shërbimi i thirrjes së emergjencës
Security & Service
E thjeshtë
Security & Service
Plus, me e-Manager ¹⁾
e-Remote
App-Connect
Çmimi (me TVSH)
0,00 €
0,00 €
320,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
From 205,00 €
Kohëzgjatja 
1 vit ²⁾ ³⁾
1 vit ²⁾ ³⁾
10 vjet
10 vjet
1 vit ²⁾ ³⁾
1 vit ²⁾ ³⁾
vazhdimisht
Zgjatja me 1 vit
(Çmimi me TVSH)
79 €
79 €


60 €
99 € (60 €)4
Zgjatja me 2 vjet
(Çmimi me TVSH)
135 €
135 €


95 €
170 € (95 €)4
Çmimi lidhjes celulare / SIM  5⁾ 
Klient
Klient
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Klient
Kërkesat teknike 
Discover Media
Discover Pro

Shërbimi i thirrjes së emergjencës
Shërbimi i thirrjes së emergjencës

Composition Media, Discover Media ose Discover Pro
Aktiv
pas regjistrimit
pas regjistrimit
nga fabrika
pas regjistrimit
pas regjistrimit
pas regjistrimit
nga fabrika

Paraqitet një program aktual shitjesh.
1) e-Manager ofrohet vetëm për automjete elektrike dhe makina elektrike hibride me karikim
2) Për automjetet e reja: Në rast se Klienti nuk e bën porosinë brenda 90 ditëve pas marrjes së automjetit prej tij ("Afati i porosisë së parë"), periudha e shërbimeve falas shkurtohet me numrin e ditëve që mbeten midis mbarimit të afatit të porosisë së parë dhe porosisë aktuale.
3) Përjashtim: Kohëzgjatja 3 vjet, në kombinim me paketën "Business Premium"
4) Vlera në kllapa e vlefshme për makinat elektrike hibride me karikim.
5) Vlen për të lidhje të dhënash midis automjetit dhe serverit të të dhënave të Volkswagen AG. Lidhja e të dhënave midis pajisjes fundore të klientit dhe serverit të të dhënave për përdorimin e shërbimeve online me celular përmes portalit Car-Net apo aplikacionit Car-Net nuk është pjesë e shërbimeve që ofron Volkswagen AG.

Aktivizojeni Car-Net në tri hapa.

Promoja e aplikacionit Car-Net.

Aplikacionet falas Car-Net.

Si mund t'ju ndihmojmë?