2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Car-Net vas poveže z vašim vozilom Volkswagen.

Storitve in paketi.

Vaše digitalne storitve v vsakdanjem življenju.

Nove storitve, praktične storitve in koristne aplikacije: To je svet storitev Car-Net. Ne glede na to, ali gre za posamezne navigacijske storitve ali za povezavo vašega vozila s pametnim telefonom: tukaj se seznanite z vsemi možnostmi, ki vam jih nudijo mobilne spletne storitve družbe Volkswagen. 

Pregled vseh paketov.

Paketi, veljavnost, cene in pogoji.

 

Guide & Inform
Basic

Guide & Inform
Plus

Security & Service
Klic v sili

Security & Service
Basic

Security & Service
Plus vklj. e-Manager ¹⁾

e-Remote

App-Connect

Cena (vklj. DDV)

0,00 €

0,00 €

320,00 €

0,00 €

0,00 €

0

od 205,00 €

Veljavnost 

1 leto ²⁾ ³⁾

1 leto ²⁾ ³⁾

10 let

10 let

1 leto ²⁾ ³⁾

1 leto ²⁾ ³⁾

trajno

Podaljšanje za 1 leto
(Cene vklj. DDV)

79 €

79 €

60 €

99 € (60 €)4

Podaljšanje za 2 leti
(Cene vklj. DDV)

135 €

135 €

95 €

170 € (95 €)4

Stroški mobilnega operaterja/SIM 5⁾

Stranka

Stranka

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Stranka

Tehnični pogoji 

Discover Media

Discover Pro

Klic v sili

Klic v sili

Composition Media, Discover Media ali Discover Pro

Aktivno

po registraciji

po registraciji

franko tovarna

po registraciji

po registraciji

po registraciji

franko tovarna

Prikaz ponazarja trenutni prodajni program.
1) e-Manager je na voljo le za električna vozila in priključna hibridna vozila
2) Za nova vozila velja: če stranka naročila ne odda v roku 90 dni od prevzema vozila (»rok za prva naročila«), se obdobje brezplačne uporabe storitev skrajša za število dni od preteka roka za prva naročila do dejanskega naročila.
3) Izjema: veljavnost 3 leta, v povezavi s paketom »Business Premium«
4) Vrednost v oklepajih velja za priključna hibridna vozila.
5) Velja za podatkovno povezavo med vozilom in podatkovnim strežnikom družbe Volkswagen AG. Podatkovna povezava med napravo stranke in podatkovnim strežnikom pri uporabi mobilnih spletnih storitev prek portala Car-Net ali aplikacije Car-Net ni del storitev, ki jih izvaja družba Volkswagen AG.

Aktivacija storitev Car-Net v treh korakih.

Oglas za aplikacije Car-Net.

Brezplačne aplikacije Car-Net Apps.

Kako vam lahko pomagamo?