2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Car-Net vás prepojí priamo s vaším vozidlom Volkswagen.

Služby a balíky

Vaše digitálne služby v každodennom živote.

Nové produkty, praktické služby a užitočné aplikácie: To je svet Car-Net. Individuálne navigačné služby alebo prepojenie vozidla so smartfónom: Tu sa dozviete všetko o možnostiach, ktoré vám ponúkajú mobilné online služby Volkswagen.

Prehľad všetkých balíkov.

Balíky, doby platnosti, ceny a predpoklady.

 
Guide & Inform
Basic 
Guide & Inform
Plus
Security & Service
Služba núdzového volania
Security & Service
Basic
Security & Service
Plus vrátane e-managera ¹⁾
e-Remote
App-Connect
Cena (vrátane DPH)
0,00 €
0,00 €
320,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
od 205,00 €
Doba platnosti 
3 roky ²⁾
3 rok ²⁾
10 rokov
10 rokov
3 rok ²⁾
3 rok ²⁾
trvalo
Predĺženie o 1 rok
(Ceny vrátane DPH)
79 €
79 €


60 €
99 € (60 €)3
Predĺženie o 2 roky
(Ceny vrátane DPH)
135 €
135 €


95 €
170 € (95 €)3
Cena mobilných služieb/SIM  4⁾
Zákazník
Zákazník
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Zákazník
Technické predpoklady 
Discover Media
Discover Pro

Služba núdzového volania
Služba núdzového volania

Composition Media, Discover Media alebo Discover Pro
Aktívne
po registrácii
po registrácii
aj bez registrácie
po registrácii
po registrácii
po registrácii
z výroby
Obrázok znázorňuje aktuálny predajný program.
1) e-Manager dostupný iba pre elektromobily a plug-in hybridné vozidlá
2) Pre nové vozidlá platí: Ak zákazník objednávku nezrealizuje v priebehu 90 dní po prevzatí vozidla zákazníkom („prvotná lehota objednania“), skráti sa bezplatná doba služieb o počet dní, ktoré uplynuli medzi prvotnou lehotou objednania a skutočnou objednávkou.
3) Hodnota v zátvorkách platná pre plug-in hybridné vozidlá.
4) Platí pre dátové spojenie medzi vozidlom a dátovým serverom spoločnosti Volkswagen AG. Vytvorenie dátového spojenia medzi koncovým zariadením zákazníka a dátovým serverom pri používaní mobilných online služieb cez Car-Net portál alebo aplikáciu Car-Net nie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Volkswagen AG.
 

Aktivujte si Car-Net iba v troch krokoch.

Upútavka na aplikácie Car-Net.

Bezplatné aplikácie Car-Net.

Ako vám môžeme pomôcť?