2.15.90.1, 2019-05-09 00:05:56
Το Car-Net σάς δικτυώνει με το Volkswagen σας.

Υπηρεσίες & Πακέτα

Η ψηφιακή εξυπηρέτηση για την καθημερινότητα.

Πρακτικές υπηρεσίες και χρήσιμες εφαρμογές: Αυτός είναι ο κόσμος του Car-Net. Είτε αφορά προσωπικές υπηρεσίες πλοήγησης είτε τη σύνδεση του οχήματός σας με το smartphone σας: Εδώ θα μάθετε τα πάντα για τις δυνατότητες που σας προσφέρουν οι mobile online υπηρεσίες της Volkswagen. 

Συνοπτική παρουσίαση όλων των πακέτων.

Πακέτα, διάρκεια ισχύος, τιμές & προϋποθέσεις.

 
Guide & Inform
Basic 
Guide & Inform
Plus

Security & Service

Υπηρεσία κλήσεων ανάγκης

Security & Service
Basic

Security & Service

Συμπεριλαμβανομένου του e-Manager1

e-Remote
App-Connect
Τιμή (συμπ. Φ.Π.Α.)
0,00 €
0,00 €
από 190,00 €*
0,00 €
0,00 €
0,00 €
από 147,00 €
Διάρκεια ισχύος 
3 έτη2
3 έτη 2
10 έτη
10 έτη
3 έτη2 
1 έτος2
μόνιμα

Επέκταση κατά 1 έτος

(Τιμές συμπ. Φ.Π.Α.)

79 €
79 €


60 €
99 € (60 €)3

Επέκταση κατά 2 έτη

(Τιμές συμπ. Φ.Π.Α.)

135 €
135 €


95 €
170 € (95 €)3
 Κόστος κινητής τηλεφωνίας/ SIM 4
Πελάτης
Πελάτης
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Πελάτης
Τεχνικές προϋποθέσεις 
Discover Media
Discover Pro

Υπηρεσία κλήσεων ανάγκης
Υπηρεσία κλήσεων ανάγκης

Composition Media, Discover Media ή Discover Pro
Ενεργό
μετά από εγγραφή
μετά από εγγραφή
εργοστασιακά
μετά από εγγραφή
μετά από εγγραφή
μετά από εγγραφή
εργοστασιακά


Στην απεικόνιση παρουσιάζεται το τρέχον πρόγραμμα πωλήσεων.
1) e-Manager διαθέσιμο μόνο για ηλεκτροκίνητα οχήματα και Plug-in υβριδικά οχήματα
2) Για νέα οχήματα ισχύουν τα εξής: Αν ο πελάτης δεν πραγματοποιήσει την παραγγελία εντός 90 ημερών από την παραλαβή του οχήματος ("Προθεσμία αρχικής παραγγελίας"), τότε η δωρεάν διάρκεια ισχύος των υπηρεσιών μειώνεται κατά τον αριθμό των ημερών που μεσολαβούν από το τέλος της προθεσμίας αρχικής παραγγελίας έως την πραγματική παραγγελία.
3) Η τιμή εντός παρένθεσης ισχύει για Plug-in υβριδικά οχήματα.
4) Ισχύει για τη σύνδεση δεδομένων μεταξύ οχήματος και διακομιστή δεδομένων της Volkswagen AG. Η σύνδεση δεδομένων μεταξύ της τερματικής συσκευής του πελάτη και του διακομιστή δεδομένων κατά τη χρήση των κινητών online υπηρεσιών μέσω της διαδικτυακής πύλης Car-Net ή της εφαρμογής Car-Net, δεν αποτελεί μέρος των παρεχόμενων από την Volkswagen AG υπηρεσιών.

*Εξαιρούνται τα οχήματα στα οποία η υπηρεσία ανήκει στο βασικό εξοπλισμό

Ενεργοποιήστε το Car-Net σε τρία βήματα.

Car-Net Apps Teaser.

Οι δωρεάν εφαρμογές Car-Net.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;