2.19.100.1, 2019-09-24 11:32:22

Oznaka ponuđača.

Transparentnost i otvorena komunikacija se za nas podrazumijevaju kako unutar tako i izvan kompanije Volkswagen AG. Važne informacije o kompaniji Volkswagen AG i upute za jednostavno stupanje u kontakt s njom možete pronaći ovdje.

VOLKSWAGEN AG je dioničarsko društvo prema njemačkom pravu sa sjedištem u Wolfsburgu.

Predsjednik uprave:
Herbert Diess

Uprava:
Herbert Diess
Oliver Blume
Gunnar Kilian
Andreas Renschler
Abraham Schot
Stefan Sommer
Hiltrud D. Werner
Frank Witter

Adresa: Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
Tel.: +49-5361-9-0
Faks: +49-5361-9-28282

Služba za korisnike:
E-pošta: callcentre@bihamk.ba
Tel.: 0800 222 27

Kompanija VOLKSWAGEN AG je unesena u registar poslovnih subjekata općinskog suda Braunschweig pod brojem HRB 100484.

Identifikacijski broj za porez na promet kompanije VOLKSWAGEN AG glasi DE 115235681.

Kompanija Volkswagen nije spremna ni obavezna sudjelovati u rješavanju sporova pred arbitražnim vijećem za rješavanje sporova s potrošačima.