2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Otkrijte Car-Net

Otkrijte Car-Net.

Vaše digitalne usluge u svakodnevnoj primjeni.

Nove usluge, praktične usluge i korisne aplikacije: to je Car-Net svijet. Bilo da je riječ o pojedinačnim navigacijskim uslugama ili vezi vašeg vozila s vašim pametnim telefonom: ovdje možete saznati sve o mogućnostima koje vam pružaju mobilne online usluge kompanije Volkswagen. 

Pregled svih paketa.

Paketi, periodi trajanja, cijene i preduslovi.

 

Guide & Inform
Basic, 1 godina ²⁾ ³⁾

Guide & Inform
Plus, 1 godina ²⁾ ³⁾

App-Connect

Cijena (uklj. PDV)

0,00 €

0,00 €

od 205,00 EUR

Produženje za 1 godinu
(Cijene uklj. PDV)

79 €

79 €

Produženje za 2 godine
(Cijene uklj. PDV)

135 €

135 €

Troškovi mobilne telefonije / SIM  5⁾

Klijent

Klijent

Klijent

Tehnički preduslovi 

Discover Media

Discover Pro

Composition Media, Discover Media ili Discover Pro

Aktivno

nakon prijave

nakon prijave

franko tvornica

Ovaj prikaz predstavlja aktualni prodajni program.
1) e-Manager dostupan samo za električna vozila i hibridna vozila s mogućnošću priključivanja na utičnicu
2) Za nova vozila vrijedi sljedeće: ako klijent ne preuzme narudžbu u roku od 90 dana nakon preuzimanja vozila („Rok za prvu narudžbu”), skraćuje se besplatni period trajanja usluge za broj dana između isteka prvog roka narudžbe i stvarne narudžbe.
3) Iznimka: period trajanja 3 godine, u kombinaciji s paketom „Business Premium”
4) Vrijednost u zagradama vrijedi za hibridna vozila s mogućnošću priključivanja na utičnicu.
5) Vrijedi za podatkovnu vezu između vozila i podatkovnog servera kompanije Volkswagen AG. Uspostavljanje podatkovne veze između krajnjeg uređaja klijenta i podatkovnog servera prilikom upotrebe mobilnih online usluga putem Car-Net Portala ili aplikacije Car-Net App nije sastavni dio usluga koje pruža Volkswagen AG.

Aktivirajte Car-Net u tri koraka.

We Connect aplikacija Teaser

We Connect aplikacija.

Povežite se sa svojim Volkswagenom: Doživite sve prednosti
Car-Neta i We Connecta u jednoj aplikaciji.

Kako vam možemo pomoći?