2.15.90.1, 2019-05-09 00:05:56
Car-Net ви свързва с вашия Volkswagen.

Услуги и пакети.

Вашите цифрови услуги в ежедневието.

Нови улеснения, практични услуги и полезни приложения: Това е светът на Car-Net. Индивидуални навигационни услуги или свързването на вашия автомобил със смартфона ви: Тук ще научите всичко за възможностите, които ви предлагат мобилните онлайн услуги на Volkswagen. 

Преглед на всички пакети.

Пакети, срокове, цени и условия.

 

Guide & Inform
Basic

Guide & Inform
Plus

Security & Service
Служба за спешни повиквания

Security & Service
Basic

Security & Service
Plus вкл. е-мениджър ¹⁾

e-Remote

App-Connect

Цена (вкл. ДДС)

0,00 €

0,00 €

320,00 €

0,00 €

0,00 €

0

от 205,00 €

Срок 

1 година ²⁾ ³⁾

1 година ²⁾ ³⁾

10 години

10 години

1 година ²⁾ ³⁾

1 година ²⁾ ³⁾

непрекъснато

Продължаване с 1 година
(цена вкл. ДДС)

79 €

79 €

60 €

99 € (60 €)4

Продължаване с 2 години
(цена вкл. ДДС)

135 €

135 €

95 €

170 € (95 €)4

Разходи за мобилна услуга/ SIM 5⁾

Клиент

Клиент

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Клиент

Технически предпоставки 

Discover Media

Discover Pro

Служба за спешни повиквания

Служба за спешни повиквания

Composition Media, Discover Media или Discover Pro

Активно

след регистрация

след регистрация

от фабрика

след регистрация

след регистрация

след регистрация

от фабрика

Това изображение показва актуалната програма за продажби.
1) e-мениджър е наличен само за електрически автомобили & Plug-In хибридни автомобили
2) За нови автомобили важи: Ако Клиентът не извърши поръчката в рамките на 90 дни след получаване на автомобила („Срок за първа поръчка“), безплатният срок на ползване на услугата се намалява с броя дни, отчитащи се между края на срока за първа поръчка и действителната поръчка.
3) Изключение: срок 3 години, във връзка с пакета „Business Premium“
4) стойността в скобите е валидна за Plug-in хибридни автомобили.
5) Валидно за връзката за данни между автомобила и информационния сървър на Volkswagen AG. Осъществяването на връзка за данни между крайното устройство на Клиента и информационния сървър при използване на мобилните онлайн услуги чрез портала Car-Net или приложението Car-Net не е част от услугите, предоставяни от Volkwagen AG.

Активирайте в три стъпки Car-Net.

Приложения Car-Net тийзър.

Безплатните приложения Car-Net.

Как можем да ви помогнем?